Lone Wolf, 8A

Börjar sittande i taket till vänster om Inte illa pinkat av en Trähäst. Utsteget följer vänstra aretekanten för att ge en egen linje. Eventuella grepp på Inte illa pinkat av en trähäst ingår ej när man toppar ut.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 8A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område