Daniels stubbe, 6C (6B)

Brant face som vätter mot åkern bakom Hoppodrome och Tor line. Sträck dig till juggigt flak från blocket ute till vänster, klättra via fina lister snett uppåt höger. Lägre och bättre start möjlig.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område