Air Bengt, 7C

Problemet går på tydliga väggen ca 10 meter till vänster om Alf. Starta på tydliga crimplister och stå på små steg. Skicka till slopigt grepp 1dm från läppen. Very Nice!

 

Detta problem finns i följande fototopos

Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7C

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område