Kuben, 6C

Coolt engrepps-problem. Den som gjort FA får gärna ändra namn etc, men problemet är riktigt fint och förtjänar att klättras!

Ligger precis till vänster om "Namnlös arête/arête vid trädet".

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6C

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område