Utan bedövning, ?

Det tredje taket - utan bedövning, gör det litet ont. Ligger bredvid första taket. Börjar med handerna i den breda delen av sprickan (Jag började korsade med vänster fingerlås och höger krimp). Följ sprickan ut taket! Stenen under gäller ej för fotterna. Vrida de i sprickan!

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): ?

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område