Det andra taket, 7A+

Startar som integrerad Maria man går rakt ut genom taket upp till tvärsprickan, sen travers v. till starten på Maria. En annan avslutning (fegisvarianten) på Maria är att traversera av åt v. i den andra tvärsprickan efter kruxet.

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område