Kims förlängda arete, 5-

En variant av Kims arete (eller är det orginalvarianten på Kims arete?). Starta stående på marken (inte på stenen) och följ areten upp. Klättrad förr? Det var mycket mossa på startgreppen i alla fall.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 5-

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område