Tornado, 6B

Problemet går längst areten bakom/till vänster om Symplegma. Börja ss längst till vänster och följ areten hela vägen till topp, många moves!

Svårgraderat problem kanske enklare när man väl har listat ut vilka grepp som ska användas.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område