Skotofobi, 7A

På ett av blocken nedanför Rabiesväggen. Problemet kan skymtas från stigen (ca 30 meter upp) vänster om blocket med "Peters projekt", ligger intill ett gigantiskt grepplöst överhäng.
Sittstart längst ner på areten och dynamiska moves uppför densamma.

 

Detta problem finns i följande fototopos

Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område