Mrs Magoo, 6A

Den tydliga "bulliga" areten 10m till vänster om glömda väggen(repväggen vid Kanngjutaregatan). Utby Plan 9 i guiden. Starta så långt ner som möjligt under areten med hö hand på krimpen nere till höger och vä hand på aretens vänster sida, etablera dig och gå rakt upp. Toppa ut till vänster. Svårare än vad den ser ut att vara. Osäker på grad samt FA?

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område