Ta mig från havet, 6B+

Rund areten på bortsidan av udden från de andra problemen.

Svårare variant att toppa längs areten. Lättare (~4) variant toppa mer åt höger upp över areten.

Kan mycket väl vara gjort sedan tidigare.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område