Ett lätt move, 6A

Den låga stenen mitt emot nr 7 "Allt eller inget". Sittstart på sidocrimp och krimp rakt upp utan vänsterkanten. Med vänsterkanten till hjälp blir den 5/5+. Om möjligt gjord innan?

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar

Inga registrerade bestigningar för Ett lätt move.


Registrera bestigning

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område