My little yellow friend, 6B+

Start rätt upp på den lilla väggen. Avslutning snett upp åt vänster.

Ett av de finare problemen på öarna. Klarades första gången en kall solig januaridag. Ofta en mindre pöl rakt under den (pölen var frusen i januari). Står som "Anders problem" i den gamla föraren

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område