The Poorête, 4+

Några meter till höger om Sprickan. Klättras utan sprickan till höger, men med sprickan till vänster. Namnet kommer sig av att det vid förstabestigningen låg tydliga spår av mänskliga toalettbesök vid platsen.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 4+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område