Ersdalen (plan 1)

Sektorn närmst parkeringen. Lekplatsen ligger mitt i. Igenvuxet så det känns som att man är i skogen.

Klassikerna är främst Herr Thörnings slabb

 


Problem


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Andra sektorer i detta område