Herr Thörnings slabb, 7A+

Tunn, teknisk vägg på små lister. Nagelkrimpare?

Väggen är väl gömd. Ligger på höger sida ca halvvägs mellan parkeringen och viken. För att hitta till väggen, från parkeringen, gå ner efter stigen förbi lekplatsen mot ängen, när ni har en liten vägg med ett järnrör på toppen på er vänstra sidan (alldeles vid stigen) gå rakt in i skogen åt höger över ett litet dike/bäck och en liten mur och väggen är rakt framför er.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område