Banzairêten, 4+

Sittstart vid den lilla stenen på marken. Klättra uppåt/bakåt/sydsydväst till stenen tar slut och kravla upp på kanten lite som du tog dig upp ur sängen efter första tonårsfyllan fast tvärtom. Ännu lägre start möjlig och kan kanske få upp graden till något man kan skriva hem till mamma om.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 4+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område