Och solen har sin gång, 7A+

Två meter till vänster om "The young man...", startar på ett bra sidotag (v.h) och vidare dynamiskt upp i ett undercling, rakt upp till en stor sloper och sedan en travers höger via nytt undercling och sidotag till samma avslut som "The young man..."
Lång, brant och hög och perfekt för oss som inte kommer upp för "Den gamle och havet"...

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område