Jeppsons Uppvärmning, 6B+

6m höger om Den gamle och havet. SS med båda tassarna i undercling. Runda, följ stenens lutning och toppa ur till vänster. Crimpen till vänster är med.
Roligt problem med många moves trots de få höjdmetrarna.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område