Il Duce, 6A

Ett stort flak (ser lite ut som El Cocodrilo i Albarracin) som ligger på stigen mot toppen då går förbi insteget till babian lederna (trad) och upp något i backen. Sittstart i areten och toppar sen ut längst till vänster på flaket.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område