Fröken freud, 6C

Högersidan på högra areten på blocket till vänster om Hockey. Ca 10m från Slap-o-mania.

Ingen aning om orginalet börjat på stenen eller ej. Vet heller ej vem som är FA eller när.

Ståstart 5/6a.

Finns med i pappersguiden.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6C

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område