sukker.no sittstart, 7A

Sittstart till sukker.no
Startar med vänster hand på det tydliga steget till ståstarten och höger hand i tvärsprickan. Toppar på arêtens högersida för bästa linje. Inte ut på slabben till vänster.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område