Gärdsåstraversen utan travers-rakt upp (höger), 6A+

Börja sittandes på två crimpar långt ner för att sen komma in på startjuggen av Gärdsåstraversen. Sedan upp till megajugg och från den långt move till greppen på ovansidan. Avsluta genom att stå på ovansidan av taket.

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område