Lamborghini, 6B+

Mitt på den överhängande väggen på "lättaste" stället. Man följer den nästan vertikala listen/rampen. Troligtvis gjord av Lars Tornberg som tyckte den var ganska lätt - men det är den inte. Han uppgav inget namn så därför har undertecknad satt det som jag hade som projektnamn under mina hittills fruktlösa försök med mina Miura (Anders A).

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område