Jänkarproblemet SS, 7B+

Börjar sittande till vänster med H crimp (Kanske svår att nå för kortare folk, sitt på dubbelpadda), V hand låg-gaston på areten. Svår att etablera (skulle troligtvis vara lättare från huk-start). 1-2 Svår flytt och sedan avslutar på jänkarproblemet

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område