Nietzsches mardröm , 6B

Startar sittandes ta det ni når och gå rakt upp. Klättrade utan sprickan till höger i linje med trädet, något sökt att gå till den. Underbara sluttare av fin kvalitet. Klättras bäst som man känner för.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område