Karess, 6A

Gå förbi Eljest på vänster sida mot den öppna ytan ca 30 meter bort. Problemet ligger ca 100 meter rakt in i skogen mot sluttningen.

Sprickan till höger ingår inte, faller sig inte naturligt att använda den heller. Börjar SS vid railet mitt på väggen och går rakt upp.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område