Snigelspåret, 8A+

Start som högra insteget på gubbrockprojektet (om jag nu har fattat rätt) alltså vänster hand på en sido-undergrepps-list-pigg-jugg som är bra. Höger hand på en liten men bra list till höger.
Sedan rakt upp via en liten krimp och en bra krimp. Urtoppningen är ganska lätt.

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 8A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område