Du och jag ska gå på porrklubb, 7A

Ytterligare några meter till hö. från Gubbrock sett, alldeles till vä. om trädet som lutar mot väggen. Start stående på stenen och tunn, vass crimper för hö. hand och fortsatt upp på crimpers.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område