Whyfront, 6A+

Följ den tydliga tunna sprickan t hö om Bumcrack och jobba dig upp till en crimp t vä efter att sprickan delat sig. Känsliga flytt. Areten och de stora sidogreppen t hö är inte med.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område