Taktisk, 6A+

Samma sidan vägen som Frikkin Löv men snett upp till höger ca 30m ligger detta minitak och en del andra oborstade problem. Starta under taket på bra hö krimp och vänster krimp. Dynamiskt flytt till krimpare följt av sköna(lätta) flytt till toppen. Kanske hårdare?

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område