Steglad, 6A+

Till höger om Korsfäst. Runt hörnet. Sittstart. En hand på varje kant sedan rakt upp. Fötterna på små lister på väggen. Variant där man catchar topp kanten från start positionen, blir antagligen svårare.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område