Big Kev, 6C+

Område 2. Den högra areten på den stora stenen till hö om Fair dinkum. Sittstarta på tydligt sidogrepp thö om areten och följ areten ända upp till "ryggen" innan du mantlar över på facet. Sjukt cool klättring. Grad 6C-7A? (Ståstart ca 6B+)

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6C+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område