After skeleton, 7B

Problemet ligger på väggen till höger om Hollywood bakom informationsskylten. Klättra den svaga aretformationen tills lättare terräng nås. Problemet saknar tyvärr urtoppning, klättra ner till vänster. Funkar lika bra stå som sitt.

 


Kommentarer

Visa alla kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7B

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område