L'Angle Glenn, 5+

Vänstersidan på den tydliga areten i skogen ovanför dammen öster om Fjällbo. Följ stigen förbi Springfeeling, High voltage m fl, och gå på skrå tills du är rakt ovanför dammen. Sök dig uppåt i sluttningen så ser du antagligen areten.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 5+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område