Global warming, 6C

Problemet går till höger om Greenhouse effect. Samma sittstart men följer areten upp höger istället för att toppa ut vänster om areten på hornet. Vet inte vem som gjort FA men se länk:
www.climbingpics.blogspot.com/search?q=Ulorna

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6C

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område