Är du boulder eller trad???, 6A

En skarp spricka diagonalt över den höga väggen runt hörnet till höger. En riktig njutarspricka må jag säga. Bra grepp hela vägen med några fina jam dessutom. Upplevelsen är 3-stjärnig. Observera utsteget över ett löst block i klykan. Fall inte. <3

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område