Fetareten, 6B+

Det fina blocket i det lilla miniblockhavet ovanför "Banana supriseväggen". Sittstart under areten sedan upp på areten och mantla. Går via pinchar, crimpar och annat trevligt upp till en småjobbig topp.

Variant finnes där man fortsätter ut till höger och mantlar upp till höger. Jobbig!

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område