Sprickareten, 5+

Följ den snedlutande sprickareten till toppen. Svagt överhäng.

Lättare variant rakt upp.

Jag tror detta ligger i plan 9 men är ej säker. Du gär in i dalen som börjar 20m till höger om Oscaragalan. Väggar finns längs hela dalen. Strax innan du kommer till kärret ligger ca 5 små block på höger sida uppe på en kulle. Jag gissar de är dessa block som är i områdesbeskrivningen.

Fin kvällsol.

Säkerligen gjord tidigare. Säg till så ändrar jag.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 5+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område