Myror I Brallan, 6B

Starta med vänster hand på areten och höger hand rätt lågt på Kristallbandet. Etablera och skicka uppåt. Lurigare än det ser u vid första anblick.
Om man går från Glendale mot de 3 franska så tar man av vänster upp i nästa lilla dal. Efter 25 meter så ligger det på vänster sida.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område