Dvärgakungen, 6B+

Rammsjöns kungalinje. Ligger på ett fint, men lågt, block inte långt från Rammsjöns nordvästra ände. man når det från stigen som går runt sjön.
Startar sittande under taket och följer areten upp.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område