Drakryggen, 7A

Följ den karaktäristiska drakryggen upp i scoopet. Startar lite åt vänster på slabben och klättras upp på lister med dragning åt höger, ta den stora tvärsprinckan och fortsätt rakt upp. highball
ligger ovanför hillarystep, till vänster om kvällsareten vid jättegrytan. sluttande landning

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område