Rutten Inuti, 7B+

det uppenbara projektet på väggen man går förbi när man går bort från "djugelgympa" till den andra delen av Mellby. efter staktet 50 meter till vänster av "hidden undercling" dvs kanske 100 m under och till höger om "woodstockblocket".

bouldern går upp för den överhänande bullen som sen bryter över till hög slabb.
start i goda crimpar under överhänget. klättras lite vänster under taket till några mindre crimpar för att skicka till en bra horisontal rail precis över överhänget. efter det en lång rockoover åt höger till en bra knopp och upp på slabbet

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7B+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område