Red bull, 5+ (5)

Problemet går mellan problem 1 och 2 mitt på väggen till vänster om trädet från prolem2
Startar sittandes med båda händerna i sidotag, ta tag i bra crimpar och skicka sprickan.
Bara mantlingen själv är värd ***

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 5

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område