Stångesprånget, ?

Ganska mitt på väggen till höger om Satsang. Ett par löpsteg och ett kliv på väggen upp till sluttande hylla med händerna. Sedan ett ganska långt flytt till toppen. Svår att sätta grad på. Repetera och säg vad ni tycker!

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): ?

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område