Svart som krita, 6A

I det lilla schaktet som en ser till vänster på väg ned mot Gruvan. Start med grepp mitt på väggen. Sedan antingen dyno till kanten eller via mer eller mindre dubiösa flak som går snett, uppåt höger.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6A

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område