Remete, 6A

Problemet allra längst till hö. Går väldigt nära hyllan och trädet till hö, och samtidigt väldigt nära föregående led, men är i princip helt självständig.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar

Inga registrerade bestigningar för Remete.


Registrera bestigning

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område