La Dalle de la Hetre, 5-

Trevlig, lätt slabb på fin sten. Följer man motionsslingan som går på kullen intill fotbollsplanerna så passerar man snart en långsträckt slabbvägg där vänstra halvan är mosstäckt, den högra halvan ganska ren. Denna slabb går till vänster på den högra halvan, lite bakom ett träd.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 5-

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område