Le puof celebre, 6C+

Tv om Hyloscirtus. Börja med vä hand på stora greppet lågt ner. Hö hand på gastonkrimp. Smyg upp på areten via det tydliga men lilla krimpflaket och sidotag hö. Går att escapa ut hö om man blir bajsinödig. Lite morfo.

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 6C+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i detta område