Blade Runner, 7C+

Högt och hårt i diedret/areten direkt till höger om Let's go bowling. Klättra "prowen" rakt upp och sen ut höger i sprickan. ståstart med vänster hand i undercling högt upp och höger hand på list. Sitstarten är ett fantastiskt och hårt projekt

 


Kommentarer

Skicka
Du måste logga in för att kunna kommentera.

Bestigningar


Registrera bestigning

Mediangrad baserat på registrerade bestigningar (inklusive FA:s gradförslag): 7C+

Om det finns färre än tre registrerade bestigningar gäller FA:s förslag. Om det finns tre eller fler så beräknas medianen. Endast den senaste registrerade bestigningen per person visas och medräknas. Om man alltså skickat ett problem två gånger så listas på problemsidan endast den sist registrerade.

Problem i denna sektor


Sektorer i detta område